Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

UWAGA: od pewnego czasu nie uaktualniam spisu

   Budzik G,  Sobolak M..: „Dokładność geometryczna metody stereolitografii”,Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Logos, Lwów 2005 s. 158÷159.

 1. Budzik G., Jaskólski J., Sobolak M.: „Możliwości zwiększenia zasięgu pojazdu zasilanego elektrycznie na przykładzie Melexa”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a Środowisko”, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2005. s. 133÷136.
 2. Budzik G., Kozdęba D., Sobolak M.: Metoda szybkiego prototypowania woskowych modeli łopatek w matrycach silikonowych. Archiwum Odlewnictwa. PAN o/Katowice Komisja Odlewnictwa, Nr 18 (2/2), Katowice 2006., s. 201÷206.
 3. Budzik G., Kozdęba D., Sobolak M.: Wykorzystanie technologii Rapid Prototyping w odlewnictwie precyzyjnym. Archiwum Odlewnictwa. PAN o/Katowice Komisja Odlewnictwa, Nr 18 (2/2), Katowice 2006. s. 207÷212.
 4. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Metody zwiększenia dokładności prototypów wykonywanych wybranymi technikami RP, Projektowanie procesów technologicznych TPP 2006, Komisja Budowy Maszyn PAN O/Poznań, Poznań 2006, s. 65÷70.
 5. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Nowe możliwości w projektowaniu kół zębatych wykonywanych z tworzyw sztucznych. Acta Mechanica Slovaca, , 2B/2006 PRO-TECH-MA, Košice 2006. s. 67÷72.
 6. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Określenie zakresu stosowania podpór technologicznych podczas wykonywania prototypów na urządzeniu stereolitograficznym SLA-250. Projektowanie procesów technologicznych TPP 2006, Komisja Budowy Maszyn PAN O/Poznań, Poznań 2006, s. 71÷76.
 7. Budzik G., Sobolak M.: „Modyfikacja topografii zęba koła zębatego w szybkim prototypowaniu”, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Gdynia – Jurata, Tom 4, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2005 s. 243÷248.
 8. Budzik G., Sobolak M.: „Prototypowanie kół zębatych dla sprzętu AGD”, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn Gdynia – Jurata, Tom 2, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2005 s. 145÷150.
 9. Budzik G., Sobolak M.: Eksperymentalne określanie chwilowego śladu styku w przekładni z wykorzystaniem szybkiego prototypowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 232, Mechanika z. 69 Koła zębate KZ 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 221÷226.
 10. Budzik G., Sobolak M.: Generating stereolitographic (STL) files from CAD systems. Acta Mechanica Slovaca, , 2B/2006 PRO-TECH-MA, Košice 2006. S. 73÷78.
 11. Budzik G., Sobolak M.: Prototypowanie kół zębatych z wykorzystaniem stereolitografii i odlewania próżniowego, Konferencja naukowo-techniczna „KZ 2004 Koła zębate 2004 – Gears 2004”, Rzeszów – Bezmiechowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 217, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 264÷270.
 12. Cygnar M.,  Budzik G., Sobolak M.: „Metodologia budowania podpór do modeli stereolitograficznych”, Prace naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ Nowy Sącz, Nowy Sącz 2005, s. 75÷80.
 13. Cygnar M.,  Budzik G., Sobolak M.: Analiza dokładności geometrycznej metody stereolitografii, Prace naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ Nowy Sącz, Nowy Sącz 2004, s. 19÷24.
 14. Cygnar M.,  Budzik G., Sobolak M.: Dokładność odwzorowania powierzchni w opisie stereolitograficznym, Prace naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ Nowy Sącz, Nowy Sącz 2004, s. 25÷30.
 15. Cygnar M.,  Budzik G., Sobolak M.: Zastosowanie techniki Rapid Prototyping w odlewnictwie precyzyjnym, Prace naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ Nowy Sącz, Nowy Sącz 2004, s. 31÷36.
 16. Dacyl Ł., Budzik G., Sobolak M.: Głowice i kalibratory do wytłaczania profili. Acta Mechanica Slovaca, , 2B/2006 PRO-TECH-MA, Košice 2006. s. 91÷96.
 17. Jaskólski J., Budzik G., Sobolak M.: „Some aspects of application of compressed natural gas (CNG) in powering MPK Rzeszow bus fleet”,  Internationale Congress of Combustion Engines, PTNSS Congress 2005, Bielsko Biała - Szczyrk 2005.
 18. Marciniec A., Markowski T., Sobolak M.: Symulacja kształtowania uzębienia kół stożkowych typu Gleason o kołowo-łukowej linii zęba. Materiały na naukowe posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN, Rzeszów 31.05.2001. Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2001, s. 37÷46.
 19. Marciniec A., Sobolak M.: Krzywkowy napęd kołyski w obrabiarkach Gleason’a. Gears G2001, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 57, Rzeszów 2001, s. 151÷160.
 20. Markowski T., Sobolak M.: Komputerowa ocena konstrukcji i doboru narzędzia skrawającego. Systemy komputerowego wytwarzania. Inżynieria maszyn. SIMP, Wrocław z. 1/1998, s. 97÷107.
 21. Markowski T., Sobolak M.: Numerical method of analysis of geometry of tool and workpiece mating area, CAE Techniques, 3rd International Scientific Colloquium CAE TECHNIQUES, Smerek 1997, s. 481÷488.
 22. Markowski T., Sobolak M.: Numeryczna metoda odwzorowania powierzchni powstającej w wyniku obróbki narzędziem o dowolnym zarysie krawędzi skrawającej, Prace WBMiL PRz, Posiedzenie Sekcji Podstaw Technologii KBM PAN w Rzeszowie, 1998, z. 59, s. 123÷130.
 23. Markowski T., Sobolak M.: Numeryczna symulacja obróbki narzędziem o dowolnym zarysie krawędzi skrawającej, Przegląd Mechaniczny, z. 13/1998, s. 19÷23.
 24. Markowski T., Sobolak M.: Numeryczne generowanie zarysu narzędzia w funkcji wymaganego zarysu ślimaka. Przegląd Mechaniczny, zeszyt 20 1994 r., s. 9÷11.
 25. Markowski T., Sobolak M.: Software for machining gear worm-tool, 1st Int. Colloquium CAE TECHNIQUES, Rzeszów 1994, s. 101÷106.
 26. Miechowicz S., Sobolak M., Budzik G.: The complex rapid prototyping STL free surface generation”, International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów – Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005 s. 98÷102.
 27. Miechowicz S., Sobolak M.: Określenie przydatności stereolitografii do prototypowania kół zębatych, Konferencja naukowo-techniczna „KZ 2004 Koła zębate 2004 – Gears 2004”, Rzeszów – Bezmiechowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 217, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 271÷277.
 28. Sobolak M., Budzik G., Miechowicz S.: Modyfikacja modelu stereolitograficznego”,International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów – Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005 s. 171÷175.
 29. Sobolak M., Budzik G., Miechowicz S.: Szybkie prototypowanie wirnika turbiny turbosprężarki”, International Scientific Conference PRO-TECH-MA Rzeszów – Bezmiechowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005 s. 16÷20.
 30. Sobolak M., Budzik G.: Analiza wytrzymałościowa wirnika turbosprężarki z wykorzystaniem systemu CATIA, XV międzynarodowa konferencja SAKON 2004, Rzeszów 29 IX ÷ 2 X 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004,  s. 53÷58.
 31. Sobolak M., Budzik G.: Metodologia wytwarzania wirnika turbosprężarki z wykorzystaniem Rapid Prototyping, XV międzynarodowa konferencja SAKON 2004, Rzeszów 29 IX ÷ 2 X 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004,  s. 297÷302.
 32. Sobolak M., Jaskólski J., Budzik G.: Rapid prototyping using in models building of engine elements, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Institute ofAeronautics , Warszawa 2004, s. 282÷287.
 33. Sobolak M., Jaskólski J., Budzik G.: Wybrane aspekty szybkiego prototypowania dla produkcji wirników turbosprężarek, KONMOT 2004, Czasopismo Techniczne Mechanika, z. 6-M/2004, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004, s. 327÷332.
 34. Sobolak M., Miechowicz S.: The adjustment and calibration of SLA250 Rapid Prototyping Machine, 1st International Conference Rapid Production 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 229÷232.
 35. Sobolak M., Miechowicz S.: The efficiency of utilization of Siemens Sensation 10 CT scanner for Reverse Engineering, 1st International Conference Rapid Production 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 233÷238.
 36. Sobolak M., Rejman E.: Method of increasing the accuracy of stereolitographical model, 1st International Conference Rapid Production 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s. 239÷244.
 37. Sobolak M., Rejman E.: Some aspects of accuracy and quality of the model surfaces produced In the stereolitography process, Fourth International Congress: Mechanical Engineering Technologies’04, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, Vol 4/72, September 2004,Varna, Bułgaria, s. 152÷155.
 38. Sobolak M.: Analiza i synteza współpracy powierzchni  kół zębatych metodami dyskretnymi.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
 39. Sobolak M.: Analiza współpracy przekładni obróbkowej frez ślimakowy – ślimacznica, Projektowanie Procesów Technologicznych TPP’95 Poznań 1995, s. 161÷166.
 40. Sobolak M.: Bezpośrednia bryłowa analiza współpracy kół zębatych w przekładni wichrowatej, Konferencja naukowo-techniczna „KZ 2004 Koła zębate 2004 – Gears 2004”, Rzeszów – Bezmiechowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 217, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 256÷263.
 41. Sobolak M.: Bezpośrednia numeryczna symulacja kształtowania uzębienia kół przekładni stożkowych typu Gleason o kołowo-łukowej linii zęba, Archiwum technologii maszyn i automatyzacji, Vol. 21 Nr 2, Poznań 2001, s. 187÷195.
 42. Sobolak M.: Dyskretna metoda określania powierzchni powstającej w wyniku odwzorowania narzędzia, Archiwum technologii maszyn i automatyzacji, Vol. 24 nr 2, Poznań 2004, s. 149÷157.
 43. Sobolak M.: Grafika inżynierska. AutoCAD 14 PL. Rysunek 2D. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2000, Rzeszów 2001 (wznowienie), liczba stron: 147.
 44. Sobolak M.: Komputerowa ocena prawidłowości doboru narzędzia skrawającego oraz niektórych parametrów obróbki na przykładzie frezowania obwiedniowego. Projektowanie Procesów Technologicznych TPP’95 Czerniejewo 1998, s. 433÷440.
 45. Sobolak M.: Komputerowy dobór cykli szlifowania, Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Zielona Góra 1994, s. 131÷134.
 46. Sobolak M.: Metody numeryczne (dyskretna i bezpośrednia) symulacji kształtowania uzębienia kół przekładni stożkowych typu Gleason o kołowo-łukowej linii zęba, Gears G2001, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 57, Rzeszów 2001, s. 291÷300.
 47. Sobolak M.: Obróbka kół metodą "FORMATE" (Ustawienia do obróbki uzębienia koła wykonywanego metodą "FORMATE"), Sekcja Podstaw Technologii KBM PAN, Komisja Budowy Maszyn PAN oddział Poznaniu, Koła zębate 2000, Politechnika Poznańska, 2000; s. 181÷186.
 48. Sobolak M.: Stereolitografia i odlewanie próżniowe. Szybkie prototypowanie – Rapid Prototyping. Materiały informacyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.
 49. Sobolak M.: Zastosowanie systemu CAD do procedury V-H Check dla kół przekładni stożkowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 232, Mechanika z. 69 Koła zębate KZ 2006, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 215÷220.
 50. Sobolak. M.: Modelowanie zadanej dyskretnie powierzchni boku zęba, w: „Koła zębate: wytwarzanie, pomiary”, Poznań 2004 Komisja Budowy Maszyn  PAN o. w Poznaniu, pr. zb. pod red. Legutko S., Wieczorowski K., Poznań 2004, s. 45÷47.
 51. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Hybryd foundry patterns of bevel gears. Archives of Foundry Engineering, Vol. 7, Issue 1/2007, str. 131÷134.
 52. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Prototyping of Bevel Gears of Aircraft Power Transmission, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 2, Warszawa 2007. s. 61÷66.
 53. Sobolak M., Budzik G.: Two-Dimensional Simulation of Tool Geometry Mapping in Gear Machining in CAD Environment, Progressive Technologies and Materials, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 115÷121.
 54. Sobolak M.: Experimental method of tooth contact analysis (TCA) under load using Rapid Prototyping (RP), Journal of KONES, vol. 14 No. 4., Warszawa 2007, str. 441÷446.
 55. Sobolak M.: Eksperymentalna metoda określania chwilowego śladu styku w przekładni zębatej, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, KBM PAN O/Poznań, Poznań 2007, Vol. 27 nr 2, str. 161÷167.
 56. Sobolak M.: Dyskretna numeryczna metoda a-bufora określania geometrycznego śladu styku w przekładni zębatej, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, KBM PAN O/Poznań, Poznań 2007, Vol. 27 nr 2, str. 153÷160.
 57. Sobolak M.: Eksperymentalna metoda określania chwilowego śladu styku w przekładni zębatej, Przegląd Mechaniczny, Nr 9/2007, str. 45÷47.
 58. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Chropowatość powierzchni zębów modelu stereolitograficznego przekładni stożkowej, Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej, Studia i materiały, t. XXV, nr 2, seria: Monografie, IBEN Gorzów Wlkp. 2007 r., str. 34÷39.
 59. Sobolak M.: Zastosowanie stereolitografii (SLA) w procesie wytworzenia elementów z tworzyw sztucznych, rozdział w monografii: Innowacyjne systemy wytwarzania i analizy produktu, Pr. zbiorowa pod red. Jeżowski J., Heneczkowski M., Oleksy M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008, str. 97÷123.
 60. Sobolak M., Budzik G.: Experimental Method of Tooth Contact Analysis (TCA) With Rapid Prototyping (RP) Use, Rapid Prototyping Journal, Volume 14 Number 4 2008, s. 197-201.
 61. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Analysis of Surface Roughness of Transmission Gear Teeth Made by Different Rapid Prototyping Methods, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 2, Warszawa 2008. s. 29÷34.
 62. Sobolak M., Budzik G.: Visualization of Internal Stress Pattern in Gears in Power Transmission System Using Rapid Prototyping (RP), Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 2, Warszawa 2008. s. 457÷461.
 63. Budzik G., Markowski T., Sobolak M., Pisula J.: Wykonywanie prototypowych kół zębatych metodą 3DP. Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 57-62.
 64. Budzik G., Oleksy M., Sobolak M.: Zastosowanie technologii Vacuum Casting do wykonania prototypu przekładni planetarnej robota kuchennego. Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 63-68.
 65. Sobolak M., Budzik G., Borawska P.E.: Wybrane aspekty dokładności stereolitografii, Acta Mechanica Slovaca, 3-A/2008, Košice 2008, s. 417-422.
 66. Markowski T., Sobolak M., Budzik G.,: Generating STL Files for Rapid Prototyping Systems of Bevel Gears Model from CAD Programs, Scientific and Research Journal of Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lviv 2008, s. 159-161.
 67. Budzik G., Kozik M., Sobolak M.: Uniwersalne stanowisko badawcze małych przekładni z tworzyw sztucznych,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 259, Mechanika z. 75, Koła zębate KZ 2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 28-31.
 68. Sobolak M., Budzik G., Borawska P.: Some aspect of accuracy and quality of the small holes in stereolitography and 3DP models, The 2nd International Conference on Additive Technologies; DAAAM Specialized Conference, September 17th – 18th, 2008, Ptuj, Slovenia.
 69. Budzik G., Oleksy M., Sobolak M.: Generating Rapid Prototyping Files of Turbocharger Model Rotor from CAD System, XI International Conference, Vladimir State University, , Vladimir 2008, s. 28-31.
 70. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Tooth contact analysis of hypoid gear transmission prototypes manufacturing with Vacuum Casting method, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No 3 2009, s. 63-68.
 71. Sobolak M., Jagiełowicz P. E.: Preliminary research of prototypes helical gears for power transmission systems. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3/2009, Warszawa 2009, str. 375÷380.
 72. Sobolak M., Jagiełowicz P. E.: Ślad styku w zębatej przekładni wichrowatej układów napędowych. Proektuwannja, wyrobnnyctwo ta eksploatacja awtotransportnych zasobiw i pojizdiw, Szczoricznyj naukowo-wyrobnycznyj żurnal, Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, No 17, Lviv 2009, s. 338÷342.
 73. Sobolak M., Jagiełowicz P. E.: Experimental metod of tooth contact analysis of loaded bevel gears with Rapid Prototyping use, RO-TECH-MA’09 Progressive Technologies and Materials, Rzeszów-Bezmiechowa, 6th-8th July 2009, Mat. Konf. Str. 91÷92, full text on CD.
 74. Budzik G., Oleksy M., Marciniec A., Sobolak M., Określenie śladu styku kół zębatych z zastosowaniem tiksotropowych kompozycji akrylowo-styrenowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, z. 20, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, str. 23-26.
 75. Sobolak M., Jagiełowicz P. E.: Wyznaczanie śladu styku w przekładni wichrowatej pod obciążeniem metodą zamrażania odkształceń, Przegląd Mechaniczny z. 11 2010, str. 24÷27.
 76. Budzik G., Sobolak M., Strojny P.: Płynność przeniesienia napędu w przekładni z kołami typu Beveloid, Czasopismo Techniczne, Technical Transactions zeszyt 7 rok 107, 1-M/2010, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, str. 171÷183.
 77. Sobolak M., Jagiełowicz P. E.: Wykorzystanie technik RP w prototypowaniu i badaniach przekładni zębatych z tworzyw polimerowych, Czasopismo Techniczne, Technical Transactions zeszyt 7 rok 107, 1-M/2010, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, str. 159÷169.
 78. Budzik G., Sobolak M., Jagiełowicz P. E.: Design of polimer gears for auxiliary Power transmission system sof automotive vehicles, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17 No. 4, Warszawa 2010, str. 73÷77.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję